Croatian Country Life

Overvloedige liefde

In december 2020 toen veel mensen snakten naar een nieuw jaar, een nieuw begin, zag ik een beeld dat 2021 heel erg onrustig zou worden. Hoe onrustig begonnen we dit jaar met de mars op het Witte Huis en de rellen in Nederland. Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. En hoeveel onrust is er in de mensen maar ook op de straten en pleinen? Wat zal er nog gaan komen?  

Hoe kunnen we in de rust van Jezus blijven? Hoe kunnen we die vrede en Liefde ervaren die het verstand te boven gaat? Jezus kon slapen in de storm waar Hij zelf meester over was. Het is zo belangrijk om elke dag tijd te maken voor rust en stilte en ons te vullen met woorden uit de Bijbel. Deze zomer deed ik dat vaak buiten op mijn bankje. Ik kan zo ontzettend genieten van mijn bloemen tuin en mijn fruitbomen. Iedere dag begin ik in mijn tuin om die bloemen te begroeten en te zien wat er die dag weer bloeit. Wie de geestelijke weg naar God wil vinden doet er goed aan zich eerst dankbaar te verdiepen in datgeen wat er vandaag bloeit en morgen niet meer is. Jezus roept ons op om naar de bloemen te kijken. Dat kan niet vluchtig, neem er de tijd voor.  

Bij de rivier achter ons huis wacht ik vaak net zo lang totdat ik de ijsvogel heb gezien. Dat is het teken voor mij dat ik kan gaan bidden. Dit wachten maakt mij stiller en rustiger. Iedere dag let ik op welke vogels nu weer zingen en het hoogste lied hebben. Ik merk dat de aanwezigheid van de vogels en hun dagelijks wisselende gezang en aanwezigheid mij nieuwsgierig maken. Gezonde nieuwsgierigheid. Want ik merkte heel sterk deze zomer dat het “nieuws” van de vogels voor mij belangrijker werd dan wat er nu weer op de nieuwssite zou staan van de NOS. Die belangstelling kon mij minder raken.  Laat het slechte nieuws niet te veel tot je doordringen. Er is meer goed nieuws dan slecht nieuws. Begin je dag  samen met Jezus door in je tuin of de natuur te wandelen. (Mattheus 6:25-26) 
 
Ik merkte dat door intensief te kijken en te luisteren naar bloemen en vogels de diepere vrede en liefde in mijn hart kwam die we allemaal zo nodig hebben. Nodig hebben voor wat? Ik verklaar het straks nader.  

Dertig jaar geleden maakte ik mijn eerste reis naar Kroatië. Het land was in een vreselijke burgeroorlog terecht gekomen. Mensen werder tegen elkaar opgehitst door talloze meningen in tv-programma’s. Opgehitst door met name de gekleurde berichtgeving in de kranten. Opgehitst door politici maar ook priesters in de kerken. Wat nooit een issue of probleem was eindigde in verschrikkelijk bloedvergieten. Nu nog heb ik dagelijks te maken met die verscheurde samenleving. Letterlijk zie je de kogelgaten nog op zoveel plekken in dit land. Maar de gaten in de zielen van mensen zijn erger. Daarom trek ik er ook op uit. Om wekelijks helende bezoeken te brengen aan de mensen in deze voormalige oorlogsgebieden. Niet alleen om een mooi pakket te brengen. Mijn bezoeken zijn als het ware ook “mobiele gebeden”. Ik kom in die verlaten streken en steek het licht van Jezus weer aan! Omdat Jezus liefde in mij sterker is dan welke macht in de hel dan ook.  

Er moet mij iets van het hart omtrent Nederland. Veel van wat ik dertig jaar geleden zag en voelde in het land waar ik nu leef, voel en zie ik helaas nu gebeuren in Nederland. Er zijn veel onderhuidse spanningen in de samenleving zichtbaar en voelbaar. Meningen staan lijnrecht tegenover elkaar en het begrip is ver te zoeken. Doelbewust lijkt er nu een zondebok te zijn gevonden voor de pandemie. De columnisten en talkshow gasten doen er graag een schepje bovenop om vooral hun eigen gelijk te promoten ten bate van de meerderheid. Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Het virus van zelfgenoegzaamheid, gelijk willen hebben en anderen vernederen heeft ook verschrikkelijke gevolgen. Mensen zeggen de meest vreselijke dingen over de ander. Daarnaast doet het politieke debat er graag nog een schepje bovenop. De samenleving is langzaam aan het kapot gaan.  
 
Ik zie helaas ook christenen die zich verharden, afzonderen of als een soort Jona onder de boom naderend onheil aan het afwachten zijn om straks te kunnen zeggen ‘zie je wel dat ik gelijk had’. Wat bereik je met gelijk hebben? Wat heb je aan een mening?  

Wat is ons hoogste doel als kinderen van God?  
 
En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. (Filippenzen 1:9-10) 
 
Liefde is wat er sneuvelt op het slagveld van meningsverschillen. Dat is waar de mens zich identificeert met zijn mening en zijn gelijk, in plaats van zijn of haar identiteit in Jezus. Jezus roept ons op om terug te gaan naar de eerste liefde. Paulus roept op om de liefde in ons hart nog overvloediger te laten worden. Het is niet de kennis en informatie die we overvloediger moeten laten worden.  Die liefde die we ontvangen in een intieme en regelmatige omgang met de Vader heeft twee prachtige bijwerkingen.  

Ten eerste zien we dat onze geest en ons verstand een veel zuiverder onderscheidingsvermogen gaan krijgen, helder inzicht en fijngevoeligheid. In de stille intieme omgang met de Vader komt Hij aan het woord en ontvangt ons verstand wat het nodig heeft voor vandaag. Dat is vele male belangrijker dan de informatiestroom van you-tube, nieuwssites of de social media. Er zijn heel wat gelovigen die steevast waarschuwen uit welke hoek het kwaad gaat nu weer gaat komen. Maar wat heb je er aan als  we niet de wapenen van de liefde hebben om dit kwaad te verslaan? Met vleselijke boosheid en verontwaardiging komen we geen stap verder. Onze gedachten moeten vernieuwen in helder inzicht en fijngevoeligheid. Dit is de ware kennis van profetie en openbaring die ons onderscheidt van de wereld.  We hebben niet genoeg aan kennis alleen. De duivel is bang voor biddende, geestvervulde christenen (vol van liefde). 
 
Ten tweede is er in de liefde een geweldig geschenk. Het is de overvloedige liefde van Jezus in ons die ons laat overwinnen op zonde, haat en angst. Ik ken zoveel mensen die op zoveel manieren hebben getracht hun fouten, zonde en angsten te overwinnen. Een moedeloos en onnodig gevecht dat uitput. Met wat tijdelijk succes lukte het soms wel. Maar de enige blijvende en veilige manier is de overgave en het groeien van deze overvloedige liefde. Wanneer we ons buiten deze overvloedige liefde begeven steekt onze vleselijke natuur weer de kop op met alle gevolgen vandien. Ik spreek vanuit pijnlijke ervaring.  

Na deze corona crisis die nog gepaard zal gaan met veel onrust,angst en verwarring de komende tijd, wacht de wereld op het openbaar worden van de kinderen Gods. Die kinderen Gods zijn zij die ondergedompeld zijn in de fantastische overvloedige liefde. Ik ben vaak verbaasd hoe snel en effectief helend die liefde kan zijn wanneer mensen zich daaraan overgeven en er volop van kunnen uitdelen. Is uw/jouw kruikje nog gevuld met olie? Ben je echt wakker geworden? Dan bedoel ik niet of je op de hoogte bent van alles, maar wakker genoeg bent om veel te bidden en om Jezus te volgen in deze wereld.   

“In Christus zijn”, is vol zijn van zijn overvloedige liefde voor ons. Op het moment dat we ons daar buiten gegeven raken we vol van onszelf en ons eigen kunnen. Dan hebben we geen begrip voor anderen en gaan we oordelen. Dit is de crisis waarin we ons bevinden. Corona is verschrikkelijk. Maar het virus van zelfingenomenheid en zelfgenoegzaamheid woedt al eeuwen rond. Gelukkig is er een goed vaccin beschikbaar.  

Mocht u bang zijn voor alles wat momenteel beweerd wordt van wat “machthebbers” achter de schermen ons allemaal aan gaan doen. Bedenk dan dat alles altijd al onder de invloed van een leugen was. Dat de duivel altijd al manipuleerde en aanzette tot beheersing. Sommige dingen worden nu meer zichtbaar en openbaar. Maar toch even dit….. 

Het bloed van Jezus Christus is het beste vaccin dat er is. Met geweldige bijwerkingen overigens. Het dringt zo diep door dat het veel meer doet dan het belooft. 

Het kruis van Jezus Christus is “the great reset” die plaatsvond in de menselijke geschiedenis en ook nooit zijn gelijke zal kennen! 

Het koninkrijk van God is “the new world order”. De hele wereld smacht naar het openbaar worden van de kinderen Gods die gedrenkt zijn in Zijn kracht en Liefde om woorden en daden van heling en verzoening te brengen. Laten we daar voor gaan!  

 De beste complottheorie: ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben..’ Het koninkrijk van God is een geheimenis. En Gods kinderen zijn de geheime agenten om de geheimen van Gods Koninkrijk te laten zien in deze wereld. Wat een geweldig complot.  
 
Veel zegen, René