Croatian Country Life

Sta op en word verlichtWat een fantastisch
bijbelgedeelte is dit stuk uit Jesaja. Er zal duisternis zijn over heel de aarde en over alle volken. Maar er zal ook het licht en de Heerlijkheid van God zijn en gezien worden. 

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.  
2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.  
Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. 
Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen.  
Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen. (Jesaja 6:1-5) 

Rescue
 of revival? 
Helaas gebruiken sommige gelovigen de huidige tijd op aarde niet om zelf meer in vuur en vlam te gaan staan voor Jezus Christus. Ik kan mij niet permitteren om onder de indruk te zijn over de kwade plannen die sommige mensen of groeperingen met deze wereld zouden hebben.  

Ik verbaas mij dat vele gelovigen zich zo intensief bezighouden met het verspreiden van allerlei theorieën waarmee zij menen het kwaad aan het licht te moeten brengen zodat we “wakker” kunnen worden. Het is een verspreiding van angst. Angst maakt passief en slaperig (zie Lukas 19: 20-27)!  Het maakt dat vele gelovigen menen dat Jezus nu wel spoedig terug zal komen en ons net op tijd zal redden van die verschrikkelijke plannen van het kwaad.  

Wanneer Jezus ons leert in de bijbel dat we ons hoofd omhoog moeten heffen als we “deze dingen” op aarde zien gebeuren is dat niet omdat de reddingsboot er bijna aankomt en we nog even moeten volhouden (zie Lukas 21:28). Het is veel meer een belofte dat er kracht en licht over kinderen Gods kan komen zodat de aarde vol van de heerlijkheid van God zal worden. Al eeuwenlang zien veel gelovigen meer uit naar de “rescue” in plaats van de geweldige “revival” dat zij openbaar mogen worden als zonen en dochters in een tijd van grote duisternis. Hoe duister het ook is, over ons zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal gezien worden. 

Misschien voelen we ons momenteel overweldigd door de pandemie, de paniek, de angst, de ziekte zelf en de gevolgen die het heeft voor ons leven en onze toekomst. Ook dit gaat weer voorbij.  
 
Misschien is er een worsteling met zonde of een bepaald gedrag in ons leven dat ons maar blijft achtervolgen. Het maakt ons terneergeslagen en we voelen ons een mislukkeling. Het geloof lijkt helemaal niet te werken (denken we). Kom op, er is veel meer uit het leven te halen dan we zelf voor mogelijk houden. We zijn geboren voor verandering!  

Kom uit de duistere kerker….
Negatieve mensen kunnen ons gevangen houden in het verleden, in de namen die ze op ons leven plakken, gemene dingen die ze tegen ons zeggen of de vervelende praatjes die ze over ons verspreiden.  

Veel vaker nog zijn het onze gedachten die als gevangenis kunnen dienen. Kwellende, depressieve of zelfs destructieve gedachten houden er ons vanaf om zelf nog actief in beweging te komen en stappen te gaan zetten.  

Maar wellicht bovenal de impact van duisternis om ons heen zoals ik al schreef. Zeker momenteel. Duisternis bedekt de aarde. Ik denk niet de totale wereld in de geschiedenis zo tot stilstand kwam als in de afgelopen 14 maanden.  

Dit is allemaal realiteit; maar niet de grootste realiteit! Licht is niet het tegenovergestelde van duisternis. Het is veel krachtiger dan dat. 

Het is makkelijk om te zeggen; ‘Ik ben nu eenmaal zo’ of ‘dat is voor mij niet weggelegd’ of ‘De wereld wordt alleen maar duisterder’. Is dat zo?  

Er is een beweging die we zelf mogen inzetten voordat God in actie komt in ons leven. Wordt verlicht….want uw licht komt. Neem even tijd om hier over na te denken als je wilt. 

Laten we niet klagen dat we niets van God merken in ons leven. Het is beter om geen ongeloof aan te wakkeren door te denken dat de volgende hindernis niet meer kan worden overwonnen in ons leven en dat van anderen.  Het heeft geen zin om voortdurend te benadrukken uit allerlei nieuwsberichten hoe duister de duisternis nu weer is. Dat weten we nu ondertussen wel! 
 

Steek eerst zelf het licht aan…een wilsbesluit, zet een stap!
We lezen in de gelijkenis van de tien maagden dat ze allemaal in slaap vielen (zie Mattheus 25:1). Maar toen ze wakker werden konden nog maar vijf van de tien de stap zetten om naar dat Grotere Licht te gaan. Ze hadden nog olie genoeg in hun lamp. Er is een licht in ons dat we eerst zelf moeten aansteken om Groter Licht (Gods heerlijkheid) te ontvangen. God is in ons, binnenin brandt Zijn licht in ons. Maar bij slechts weinige gelovigen is Hij ook “over hen”. In het Oude Testament was de Heilige Geest niet “in” mensen. Slechts bij enkele krachtige uitzonderingen was de Geest over mensen zoals Mozes, Elia en Jesaja. Zij hadden dan ook een enorme impact op hun omgeving.  

God heeft ons gemaakt voor een grotere impact dan lijdzaam afwachten op zijn komst. Gods licht is in ons. Maar het is niet alleen maar gegeven om het vol te houden totdat Jezus komt. Wij zijn niet alleen maar “koelkastverlichting”. De rollen zijn omgedraaid vergeleken met het Oude Testament. Iedere gelovige heeft nu het voorrecht om “Gods Licht” ook over hem of haar te laten komen.  Echter onder die voorwaarde….als wij dat innerlijke licht niet gebruiken om te werken aan een Groter Licht in deze duistere wereld zal uiteindelijk ook de binnenverlichting langzaam maar zeker opbranden. Laat het niet zover komen.  

Bid je geen depressie in…. 
We hoeven niet tegen God te zeggen wat we allemaal fout doet. Dat is niet het belijden van zonde maar jezelf gewoon depressief maken! Het is een oude en niet ter zake doende manier van zonde belijden. God doet helemaal niets met de die zonde. Hij houdt een leven “in Hem” voor waarin zonde gewoon niet meer aanlokkelijk en bevredigend is. Hij ziet alleen de Jezus in ons, niet de zonde. Hij wil zo graag dat dat Leven in Hem ten volle word geleefd.  Kijk niet om, denk er niet meer aan. Let niet op wat niet lukt maar spreek uit naar wat God wel mogelijk maakt. Richt je op het licht, richt je op de heerlijkheid. Onze manier van zonde belijden zou als volgt kunnen zijn:  

‘Vader, ik heb gefaald, ik ben gevallen, maar ik sta weer op. Ik weet dat de heerlijkheid die U voor mij heeft bereid veel groter is dan de duisternis waar ik aan heb toegegeven. Ik weet dat de plannen die u voor mij heeft vele malen mooier zijn dan de mislukkingen uit mijn verleden. Ik dank u dat U juist mijn zwakste punt in mijn leven gaat maken tot een machtig doorgeefluik van Uw kracht en Liefde. Vader, hoe groot de duisternis op aarde ook is, ik wil onder de indruk zijn van Uw Grootheid en Heerlijkheid. Ik wil U zien en niet de duisternis van de wereld. Ik sta weer op en geloof dat Uw licht en heerlijkheid mijn leven en mijn omgeving zullen veranderen’ 

Vanuit Kroatië…Zegen, liefde en kracht! 
Vele groeten, René