Croatian Country Life

De waarheid…

KORTE UPDATE:  
Hele hartelijke groet uit Kroatië.  
De winter kwam genadeloos hard terug afgelopen week. Al mijn dagen werk in de boomgaard werd in één nacht weggevaagd door een verwoestende nachtvorst. Voor de appelbomen heb ik nog hoop. De rest krijg volgend jaar weer een kans.  In een dag tijd gingen van van plus 28 naar min 12. Dat was te extreem. 
 
De verbouwing van onze stal naar een huis van gebed en gastvrijheid gaat al lekker vlot. In deze speciale blog kun je de vorderingen zien en lezen.  klik hier voor de link
 
De afgelopen weken ben ik er veel op uitgetrokken om alle ouderen en arme gezinnen die ik bezoek te voorzien van zaden en leuke paasgeschenkjes. Ondanks het feit dat ik het werk nu al acht jaar doe en veel mensen er al niet meer zijn geniet ik met volle teugen van dit werk. Ik begin zo’n dag altijd op het terrasje van een lokale koffiebar in de omgeving en bid dan voor de omgeving en zegen de mensen. Ik pik de gesprekken op van de koffiedrinkers en weet wat er leeft. Al deze bezoeken aan de armen zijn momenten van aanbidding. Zo voel en ervaar ik het.  

zadenpakket uitdelen bij een 84 jarige dame in Vojnic.

Midden in de pandemie helpen deze gesprekken en ontmoetingen mij altijd weer te relativeren. Ik moet zeggen dat ik een paar weken lang merkte dat depressie weer vat op mij begon te krijgen door de verstikkende atmosfeer op deze planeet. Als je luistert naar deze mensen die al twee keer hun huizen zijn verloren door oorlog en natuurgeweld. Die zo dicht bij de natuur leven en hebben geleerd om om te gaan met mislukte oogsten en honger. Mensen die verlaten zijn van familie en vrienden en die in de twee oorlogen die ze hebben meegemaakt hun dierbaren voor hun ogen afgeslacht zagen worden. Dat relativeert dan enorm om deze pandemie ook weer niet groter en angstiger te maken dan die is. Deze mensen ondergaan de pandemie schouderophalend, het hoort bij hun toch al dagelijkse strijd om te overleven.  

Ik stuur iedere keer als ik een blog heb geschreven een persoonlijke update via whats app. Dit omdat mijn mails vaak in de spam belanden. Ik doe dit naar zo’n 80 mensen en dat is wel een tijdrovend klusje. Maar dit toch liever dan dat je ongevraagd toegevoegd wordt aan een app-groep. Een enkele keer krijg ik wel eens wat reacties. Van sommigen weet ik echter niet of ze nog langer op de hoogte willen blijven van ons wel en wee hier. Vandaar dat er nu de mogelijkheid hebt om via de website een melding te ontvangen in je mailbox als ik een nieuwe blog heb gemaakt. Scroll helemaal naar onderen in dit bericht en je kunt je abonneren. De mail komt binnen onder Zumberaklife (mijn domeinnaam) en moet je even bevestigen. Ik blijf de app berichten nog wel sturen als ik genoeg tijd heb.  

WAT IS WAARHEID: 
Wat is waarheid….??? Dat vroeg Pilatus zich al af toen zijn gedachten in tweespalt raakten in een religieus en politiek conflict.  (zie Johannes 18:38). De waarheid sneuvelde onder druk van de publieke opinie, een politiek en religieus conflict en het belang van de eigen positie.  

We vinden het lastig om om te gaan met mensen die de waarheid niet spreken. Maar wat kunnen we verwachten in een wereld die geregeerd wordt door de ‘vader van de leugen’. Mogen we verwachten van een mens dat hij of zij de waarheid spreekt terwijl velen een ‘onecht’ leven leiden. Veel mensen, ook hele vooraanstaande mensen, staan niet eens in contact met zichzelf, laat staan met God.  Ze identificeren zich niet met het leven diep in zichzelf maar met hun positie, hun afkomst of prestaties. Een gemakkelijke prooi voor leugens.  Wie het leven in Jezus niet kent, die zijn gedachten worden voortdurend aangevallen door denkbeelden van buiten de hemel. 
 
En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is,    (Jesaja 29:13)  

De waarheid is geen setje regels, tradities of dogma’s die je moet gaan toepassen in je leven om een ander mens te worden. Het is een Persoon die je in je leven toelaat. Een persoon Die ons omarmt en innig liefheeft. Die persoon openbaart ons de waarheid… De waarheid over onszelf, over de wereld waarin we leven, maar bovenal de waarheid over Wie Hij zelf is. Hij leidt ons naar de volle waarheid. 
 
Jezus identificeert zich met de waarheid, de waarheid is dus een persoon. De wereld kan die waarheid niet ontvangen. De wereld wil namelijk het liefst principes, denkbeelden en overtuigingen. De wereld omarmt principes in plaats van een Persoon. De honger naar principes, overtuigingen en informatie kan nooit gestild worden. Die honger is feitelijk een gebrek aan eenheid met Jezus. Mensen hebben mij regelmatig gezegd dat ik wel met mijn beide benen op de grond moet blijven en mijn gezond verstand moet gebruiken. Laat ik dit zeggen: Ik wil niet met mijn beide benen op de grond blijven, maar de dingen bedenken en zoeken die Boven zijn. Ten tweede is het zogenaamde gezonde verstand het meest zieke en kwetsbare deel van ons lichaam dat absoluut vernieuwd moet worden door de Heilige Geest.  

Je komt er gauw genoeg achter welke gelovigen innig verbonden zijn met de Persoon Jezus of welke innig overtuigd zijn van hun eigen principes en ‘waarheden’. Wat er meestal ontbreekt bij de laatste groep mensen is liefde en geloof. Ik vind omgaan met christenen die zich volledig identificeren met hun overtuigingen, kerkelijke smaak en dogma’s een van de meest pijnlijke ontmoetingen die je kunt meemaken in het leven.  

Je kunt je daarom ook zo heerlijk buiten het spanningsveld begeven van wat “waarheid” is of niet. Onze innerlijke vrede die het verstand te boven gaat (dat is het bewijs van Jezus zijn aanwezigheid) is vele male belangrijker dan het vinden van allerlei ‘waarheden’ in een verwarde wereld.  

De laatste jaren wordt ik met enige regelmaat bestookt door goedbedoelende mensen met allerlei filmpjes die “de waarheid” zouden bevatten over de toestand van de wereld. Ik zal de laatste zijn die zou beweren dat er achter de schermen van politiek en geheime groeperingen niet allerlei (kwade) plannen gesmeed worden die de nodige vervelende gevolgen kunnen hebben. Politici kunnen soms met een pennenstreek en wat handjeklap het lot van miljoenen mensen bepalen. Denk maar eens aan de conferentie in Jalta in 1944 waar Truman, Churchill en Stalin de koek voor de naoorlogse wereld al aan het verdelen waren toen Hitler nog niet eens verslagen was. Miljoenen mensen kwamen achter een ijzeren gordijn door die conferentie. Hoe belangrijk is het daarom om politici en invloedrijke personen te zegenen. Wat een transformatie zal het zijn als bijvoorbeeld een Bill Gates Jezus gaat leren kennen.  

In deze turbulente tijd is het niet verkeerd om de ogen te hebben en oplettend te zijn. Maar opnieuw vraag ik aandacht voor het feit dat we al deze berichten, filmpjes en personen die ons waarschuwen voor kwade plannen niet moeten verwarren voor de Waarheid zelf. Sommige berichten zijn complete waanzin en kunnen rechtstreeks naar het land der fabletjes. Maar andere bevatten wel degelijk gefundeerde informatie en horen niet direct op de denigrerende “wappie” hoop. Waar ligt dan de grens? Waar moeten we ons wel of niet mee bezighouden? Wat moeten we wel of niet geloven?  
Daar kan ik geen eenduidig antwoord op vinden. Maar ik ben wel tot de conclusie gekomen dat ik mij er zo min mogelijk mee bezig wil houden. Ik heb het al eerder geschreven, ik verlies hier namelijk zo gauw mijn innerlijke vrede door. Ik wil dat mijn oog zuiver is, gericht op slechts één doel. Dan zal heel mijn lichaam zuiver zijn en duidelijk kunnen onderscheiden.  
 
In mijn volgende blog wil ik graag een aantal redenen doorgeven waarom we ons niet te veel moeten inlaten met allerlei theorieën over het kwaad in de wereld. Vandaag de dag ook wel complottheorieën genoemd. Het beste complot is namelijk altijd nog het koninkrijk van God zelf. Het wordt openbaar door mensen die Hem intens liefhebben.  Het is een geheimenis!

Ik denk dat ik de belangrijkste reden al genoemd heb. Onze uitdaging als zoon en dochter van de Vader is niet om zoveel mogelijk kennis te vergaren over Hem maar om een intieme relatie met Hem te ontwikkelen. Dan kunnen we openbaar worden in een wereld vol van ellende, honger en leugen. Met kracht, genezing, bevrijding, hoop en liefde.  
Hoeveel te meer zouden we die relatie en innerlijke vrede moeten koesteren en beschermen!
 
Het verzamelen van te veel gedachten die niet uit geloof zijn is al helemaal niet wenselijk. (Romeinen 12:3). Het zorgt ervoor dat die vrede (is Gods aanwezigheid) verdwijnt en onze gedachten meer aan wereldse invloed komt bloot te staan dan aan Gods openbaring. Ons te veel laten informeren over allerlei theorieën leidde in mijn geval tot een gebrek aan vreugde en vrede. We hebben maar één kort leven hier op aarde. Ons dagelijks toewijden aan God en zijn plannen voor ons leven verstaan vereist een “fine tuning”. Daarbij kan er niet te veel afleidende ruis op de lijn komen. 

 Vele groeten, René