Croatian Country Life

Breek met angst

Beste mensen, 

Een hartelijke groet vanuit Kroatië. Het is voor het eerst dat momenteel Kroaten aan mij vragen wat er toch gaande is in Nederland. Ze zien de rellen en de plunderingen maar ook de vreedzame demonstranten die er behoorlijk van langs krijgen van de politie. Schokkende beelden. Ik bid voor Nederland.  
 
Tijdens een paar dagen van gebed eind vorig jaar ervoer ik dat 2021 een jaar van ontreddering en onrust zal zijn. Het begon al onrustig met de oproer in Amerika en de rellen in Eindhoven. Er is onrust en onvrede; tenminste als we kijken naar wat er om ons heen gebeurt. Binnen in ons, is dat van een andere orde. De vrede die Jezus geeft is er één die de wereld niet kan ontvangen. Die Vrede is zijn aanwezigheid in ons. Het zorgt ervoor dat wij ons geen angst aan hoeven te laten praten.  We kunnen de zaken juist omdraaien…Binnen bepaalt buiten.  Het zorgt er juist voor dat daar waar we komen de atmosfeer verandert. Zo was het in het leven van Jezus en zo is het ook voor ons. Jesaja zegt dat de goddelozen geen vrede kennen. Zij kennen niet die heerlijke rust en vrede diep van binnen die alleen maar gegeven kan worden door de aanwezigheid van Jezus in ons aardse lichaam. De vrede van de goddelozen hangt af van de omstandigheden in de wereld.   

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)  
 
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. (Johannes 14:27) 

In de wereld vinden we geen vrede. Nergens zullen we die diepe rustgevende vrede ervaren die alleen Jezus geeft. De wereld geeft slechts het surrogaat waarin altijd weer een moment in de toekomst of in vermaak moet worden gezocht zodat het beter wordt of voelt. Vrede in Jezus is wat je nu, diep intens ervaart. Hoe de omstandigheden ook zijn. De omstandigheden zijn allesbehalve prettig. En toch is er diep van binnen in ons een diepe vrede. Die vrede raken we niet kwijt door corona. We raken het wel kwijt als we niet in Gods aanwezigheid zijn. Maak zijn tegenwoordigheid en zijn woord sterker dan al het andere in het leven!  

De onrust en verdeeldheid, zijn groot momenteel. Niets maakt zo onrustig als angst. Niets legt ons geloof zo lam als angst. Het is daarom dat Jezus ook zo vaak zegt…VREES NIET. We kunnen pas van Hem ontvangen en ons geloof in Hem echt laten functioneren als angst plaats heeft gemaakt voor Zijn vrede en rust.  

De vijand van God wil het liefste dat wij ons hele leven in angst leven. Zodat ziekte, depressie en uitzichtloosheid de stroom van Gods liefde kunnen blokkeren. Geloof werkt alleen maar door liefde. Als we geen liefde kunnen ontvangen van God blijven we gevangen in angst.   

Hoe meer ik in Gods tegenwoordigheid bent, hoeveel te meer ik merk dat angst en oordeel uit mijn hart worden weggedreven. Zij blokkeren het leven met God namelijk. We kunnen zelf angst en oordeel niet opruimen. Maar Johannes geeft ons zoveel hoop dat we mogen zijn als Jezus in deze wereld door volmaakte liefde die de angst steeds meer uit ons drijft. Geweldig!   
 
Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; (1 Johannes 4:18) 

Geloven mislukt en wordt een meedogenloos hachelijk avontuur als we niet die openbaring en uitstorting van liefde krijgen. We komen dan niet in de “aanbiddings mode” maar in de “angst mode”. De laatste is schadelijk voor je ziel, jezelf en je medemens.  

Lange tijd veroordeelde mijn eigen hart mij. Dat was een tweede groot obstakel dat ik in mijn leven moest overwinnen. Ik was vol van angst binnenin omdat de stem in mijn hoofd voortdurend vertelde hoe ik niet deugde. Een slpend proces. Ook dat was een virus van angst. Ook daarin heb ik gemerkt dat het lang duurt voordat deze angst en pijn uit mijn leven verdween. En soms steekt het zomaar weer eens de kop op. Deze zelfveroordeling (en daarmee het oordelen van anderen) verdwijnt naarmate we meer en meer tijd doorbrengen in de tegenwoordigheid van God.  

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.(1 Johannes 3:21-22) 

Er ligt dus een uitdaging voor ons om de angt uit ons leven te krijgen als die er is. (en die is er bij de meeste mensen). Ik spreek hier niet om het corona virus dan maar te ontkennen of om niet meer voorzichtig te zijn. Maar erger dan het virus is de angst die ons in greep van de vijand van God brengt.  De wereld geeft ons hooguit een principe, een beetje vermaak of een therapie om rust en vrede te ervaren. Jezus geeft ons zijn tegenwoordigheid, dat maakt het grote verschil.  
 
“Vader ik bid u in Jezus naam dat ik een download van Uw liefde mag ervaren. Zodat ik een upload van geloof mag ontvangen.  
Ik open mijzelf voor de vrijheid en de vrede die U geeft.  
Ik laat mij niet binden door kettingen van angst van het verleden, het heden of de toekomst. “ 

Zegengroet, René