Croatian Country Life

The great reset…

Update:  
Lieve allemaal. Het is alweer even geleden dat ik van mij liet horen. We zijn enorm dankbaar voor de steun, vriendschap en betrokkenheid bij ons leven in Kroatië. Dieter doet het goed op school. We zijn dankbaar dat hij in een klein klasje zit in een klein dorp waardoor alles gewoon kan doorgaan. Helga werkt iedere dag vanuit huis aan online vertalingen en onderwijs waarmee we momenteel ons brood kunnen verdienen. Ik spring regelmatig bij met de vertalingen als er veel werk is en zorg dat het huishouden goed functioneert. De boomgaard is weer gesnoeid en we zien uit naar een vruchtbaar seizoen.  
 
Eind december zijn we verder gegaan me de bouw van ons gastenhuis annex gebedshuis. De buitenkant is nagenoeg klaar en goed geïsoleerd. Binnenin worden twee mooie appartementen gerealiseerd. Een voor vier personen en een voor twee personen. De centrale plek is de gebedsruimte. Daarin houden we meerdere keren per week momenten van gebed om zegeningen uit te spreken volgens een vast patroon. Het is al jaren ons verlangen dat mensen in de rust en de schoonheid van de Kroatische natuur een ervaring met God mogen hebben. Is het geen prachtig idee dat het koninkrijk van God begon in een ongastvrije stal. Wij hebben de stal op ons terrein omgebouwd tot een plaats van gastvrijheid en gebed. We hopen mensen van over heel de wereld te gaan mogen ontvangen. Hier mag je gezegend worden en meedoen om te zegenen.  
 
Ik hoop de komende tijd nog veel meer te schrijven over ons huis van gebed en de visie en de droom die ik daarover ontvangen heb. Ik maak vandaag een begin met mijn blog over de transformatie in de schepping.   

Blog vanaf nieuwe website 
Vanaf heden worden al mijn blogs en berichten ondergebracht op deze nieuwe website. Ik moet nog hard werken aan de content. De naam en het logo geven weer waar we graag voor willen staan en gaan in Kroatië. Dit prachtige land en zijn bewoners zegenen. Daarnaast ook vooral het “country” leven ervaren als een prachtig geschenk om de schepping te onderhouden, te bewerken en te bewaren tot eer van Hem (Genesis 2:15). Dus een Croatian Country Life.  

Aardbevingen:  
Nog steeds ervaring we na-bevingen, na de zware aardbeving van 28 december 2020. De schade is nog steeds enorm en de klap voor deze toch al straatarme regio rond Glina en Petrinja is ondraaglijk. We gaan door met het bezoeken en het bemoedigen van de mensen in dit gebied. De omgang met de armen en eenzamen is een gebed dat ons rijk maakt in Jezus.  

Geen corona slachtoffers in ons dorp:  
Begin dit jaar sloeg corona hard toe in ons kleine dorpje. Vele mensen zaten in quarantaine en een behoorlijk aantal werd echt ziek. We vreesden voor het leven van onze lieve buurman. Een kettingroker, hartpatiënt en diabetespatiënt. Maar helemaal niemand in ons dorp heeft covid als zeer ernstig ervaren. We danken God voor zijn bescherming over ons dorp! We zijn sowieso heel dankbaar dat Kroatië het land is met de minst strenge maatregelen en de minste besmettingen. Alleen de restaurants moesten hun deuren in de tweede golf twee maanden dichthouden maar mogen nu gelukkig weer hun zaken op de terrassen voortzetten. De voortdurende indoctrinerende media angst, daar merken we gelukkig niet zoveel van. 
 
Nieuwe tijd voor Zagreb:  
Na bijna 21 jaar gaat er eindelijk een nieuwe wind waaien voor de grootse stad van dit land. Een stad waar we vaak voor bidden.  Meer dan een kwart van de Kroaten gingen gebukt onder de meest erge vormen van corruptie op de Balkan. De burgemeester van deze stad Zagreb zal niet meer herkozen kunnen worden in de aankomende verkiezingen. Vele mensen had hij omgekocht met zijn slinkse baantjescarrousel en vele louche deals stonden op zijn naam. Talloze keren werd hij opgepakt en kwam hij voor de rechter. Toch werd Milan Bandic vier keer herkozen. Een aantal weken geleden beweerde hij nog dat hij tot zijn dood burgemeester zou blijven. Verleden week viel hij op 66-jarige leeftijd plotseling dood neer in zijn huis door nog onbekende oorzaak. (Jesaja 40:24) 

(nog) geen bezoek aan Nederland en België: 
In de wirwar van regels en maatregelen hebben we ons bezoek aan Nederland en België voor de derde keer moeten uitstellen. De testen zijn ook nog eens peperduur. Het is gewoon niet te doen. Verdrietig want we verlangen onze vrienden en familie weer eens te zien. Of het er in de nabije toekomst nog van gaat komen is nu helemaal onzeker met de “plotselinge” uitvinding van de corona pas. We wachten in alle rust en vertrouwen af.  

The great reset….. Jesaja 32 13-20 
12 Slaat u rouwklagend op de borst om de kostelijke velden, om de vruchtbare wijnstok,  
13 om het akkerland van mijn volk, waar doornen en distelen opschieten, ja om al de huizen van vermaak in de uitgelaten veste.  
14 Want de burcht ligt verlaten, het rumoer der stad is in eenzaamheid veranderd. Ofel en Wachttoren zijn voor altijd tot spelonken geworden, een vreugde voor de wilde ezels, een weide voor de kudden,  
15 totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit den hoge. 
Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde gelijkt een woud;  
16 dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde.  
17 En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.  
18 En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust,  
19 zelfs wanneer het hagelt, zodat het woud terneder stort en de stad in de diepte neerzinkt.  
20 Welzalig gij die aan alle wateren zaait; die rund en ezel vrij laat ronddolen. 
 
God geeft de mens nadat hij hen geschapen heeft de opdracht om de aarde te onderwerpen en er over te heersen (zie Genesis 1:28). Dit klinkt toch een beetje hard en pijnlijk in de oren. Maar wanneer we verder lezen in Genesis 2:15, wanneer God de mens in de prachtige tuin van Ede plaatst, lezen we dat de mens de schepping moet bewerken en bewaren. Dit klinkt al een stuk beter? Ik probeer Gods wil te verstaan wat Hij precies heeft opgedragen met dit bewerken en bewaren.  

Vandaar dat we gekozen hebben voor een “Croatian Country Life”. Je zou ook kunnen zeggen een “Christ Centered Life”. In Croatia zie je overal de kippetjes nog rondlopen en kuddes geiten en schapen grazen op de eindeloze vlaktes. De rivieren voeden het land met het nodige water. Er is nog een ongestoorde harmonie en vrede in de natuur die elders nog maar nauwelijks te vinden is. De oude mensen in het dorp vertellen me vaak over 30 jaar geleden. Toen de mensen allemaal agrariër waren. Ieder huis had een paar koeien, een paard, varkens, kippen en schapen. Niemand was rijk, maar mensen waren ook niet arm. Nergens groeide lelijk onkruid en de velden rond de dorpen stonden vol met de meest prachtige bloemen door de intensieve begrazing. Die bloemen trokken de miljoenen bijen aan die weer zorgden voor de bestuiving van de vele fruitbomen rond de huizen. Al deze fruitbomen waren inheemse soorten. Grotendeels resistent tegen ziektes en virussen. Er waren geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest nodig.  De mensen waren gelukkig en leefden in harmonie bij elkaar in een aards “paradijs” Joegoslavië. Alhoewel dat “paradijs” ook zeker zijn dictatoriale schaduwkanten had. De mensen in de dorpen hadden vaak niet eens vast werk maar konden leven van hun dieren en hun akkertje en dat wat ze konden verkopen op de markten. Veel veranderde er toen de uittocht naar het rijke Duitsland kwam en men meer kon gaan verdienen door gastarbeider te zijn. Het kapitalisme lonkte en deed uiteindelijk in de negentiger jaren ook zijn intrede hier. 
 
Er is veel te doen over de “great reset” en de “build back better” uitspraken. We zijn midden in de “roaring twenties” aangekomen. Veel onrust en gedoe, dat voorzie ik nog wel voor de komende jaren.  De schepping wacht met reikhalzend verlangen op verandering (Romeinen 8:19). Het is echter wel een verandering die teweeg moet worden gebracht door de zonen en dochters van God. Zij die niet meer slaperig zijn, zij die olie in hun lamp hebben. De bidders die weten hoe ze moeten zegenen dat wat vervloekt is. Zij die niet alleen maar wachten op een uitkomst en uitredding van God in de wederkomst. Maar zij die zich ten volle bewust zijn van hun taak en mogelijkheid in door God hun gegeven. Word wakker! 
 
Het lijkt wel of de mensen die God niet kennen of Hem zelfs ontkennen er vaak meer van doordrongen zijn dat de aarde een prachtige hof van Ede moet zijn (bewerkt en bewaard) dan de christenen zelf. In ieders hart ligt een verlangen naar die prachtige tuin.  Wie de Schepper voor zijn schepping niet eert en dankt komt uiteindelijk weer bedrogen uit. De leugen, de manipulatie en het graaigeld gaan dan toch weer heersen. In welk plan of systeem je het ook probeert,  niets werkt echt totdat het Koninkrijk van God door zijn zonen en dochter zichtbaar wordt. Daarom is het zo belangrijk wat Jesaja zegt in vers 15. In de onhoudbare en onvruchtbare situatie waarin de mens zich bevindt is het allerbelangrijkste dat de ten eerste de Geest van God wordt uitgestort!  Anders blijft het geklungel! 

De minister van “volksgezondheid” belooft dat we onze vrijheid weer terugkrijgen met een veelbelovend vaccin. ‘We spuiten ons met elkaar onze vrijheid weer tegemoet, dat zal ons uit de crisis helpen. Je doet het niet voor jezelf, maar voor een ander.’ Wie ben ik om hem tegen te spreken. Ik sta niet in zijn bijzondere schoenen. Maar corona is niet de werkelijke crisis, afgezien van de vreselijke ziekteverschijnselen en de draconische maatregelen die het normale leven hebben stilgelegd. Echte vrijheid is het maken van de juiste en duurzame keuzes. De werkelijke crisis is hoe de mens deze planeet onderwerpt en beheerst in plaats van te onderhouden en te bewaren. Voel het verschil! 

De mensen van de “great reset” en de “build back better” komen eigenlijk helemaal niet met nieuwe of originele plannen. En wat hun plannen werkelijk inhouden achter de schermen??? Nou ja daar kunnen de mensen achter de “beeldschermen” met het nodige zoekwerk ons weer van alles over vertellen. Maar laten we van het meest onschuldige en oprechte scenario uitgaan. De aarde moet schoner, groener, duurzamer en leefbaarder. Onze graai en vermaak economieën zijn niet houdbaar meer. We kunnen natuurlijk met harde maatregelen en chemische spuitjes dit virus de wereld uitwerken. Maar als er niets verandert staat het volgende virus alweer in de startblokken om nog meer ellende over ons uit te storten. Zolang we niet de harmonie terugbrengen zoals God het bedoeld heeft in ecosystemen en onze omgang met de dieren kunnen ziektes en virussen opnieuw uitbreken. Als we door het snelle geld en levensgemak steeds verder van de natuur verwijderd raken dan krijgen we samenlevingen die verre van veilig en normaal zullen zijn. Mensen raken ontaard als ze hun contact met God en de aarde kwijt zijn. Laten we ophouden met het meedoen en kijken naar het flauwe vermaak en onze tijd besteden waar God ons voor gemaakt heeft. Zegen, onderhoud en bewaar de schepping! (zie vers 13)
 
God geeft door de Jesaja profeet zelf al weer hoe Hij het graag wil. Buit de aarde niet uit. Droog de aarde niet uit. Maar zaai aan de wateren. Doe niet mee aan die intensieve veeteelt (ook wel vleesindustrie) maar laat je rund en ezel “vrij” ronddolen. Dus geen vee-fabrieken met alle dierenleed en mensenleed als gevolg. God zelf laat ons de great reset hier al zien. (vers 20)

Woestijnen worden tuinen en in die tuinen zal een totale atmosfeer van gerechtigheid, veiligheid, rust en vrede zijn. Dat is wel wat anders dan wat we ervaren in de meeste binnensteden in de Nederland.  

De schepping kijkt met reikhalzend verlangen uit naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Ja, Jezus komt terug. Ook daar mogen we reikhalzend naar uitzien. Maar niet voordat we alles uit een onbegrensd geloof hebben gehaald om te doen wat God ons in Genesis 2 al heeft opgedragen. De “great reset”….alleen voor geestvervulde mensen!