Croatian Country Life

Focus (2)

‘En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus…’ (Filippenzen 1:9-10)

Ik schreef vorige week dat het voor sommige gelovigen moeilijk is om te onderscheiden. In deze tijd zijn we maar één klik of  één linkje verwijderd van allerlei mensen die indrukwekkende filmpjes opnemen voor hun imposante boekenkasten (hoe veel te meer boeken hoe overtuigender het lijkt).  Zeker in deze crisis krijg ik van allerlei linkjes door over de grote gevaren die de kinderen Gods lopen.

Ik denk zomaar terug aan mijn jeugd op de lagere school. Hoe bang was iedereen in die tijd voor een kernoorlog. De grote samenzwering van de wapenwedloop die Nederland tot op het bot verdeelde. Wim Kok protesterend op het malieveld; hij was immers de grote “vriend” van de sovjet communisten werd alom beweerd. Hoe anders is het gelopen. Wim Kok werd premier, de kernwapens kwamen er niet, de Sovjet Unie viel om; dat wat niemand had verwacht. Weg alle complot theorieën. Ik geloof dat de val van de Sovjet Unie en de Berlijnse muur een machtige beweging van God op aarde was, ingezet door de vele voorbidders. Gebed verandert alles!

Waar is de overvloedige liefde en de fijngevoeligheid? Deze twee zaken zijn nodig om goed te kunnen onderscheiden. Dat betekent veel tijd in Gods tegenwoordigheid doorbrengen en ons uitstrekken naar de wereld in nood en er op uit gaan. Ik merk als ik minder tijd met God doorbreng dat mijn liefde en bewogenheid afnemen. En daarmee ook mijn motivatie om er op uit te trekken. Het hangt nauw met elkaar samen. Minder tijd met God maakt mij ook vatbaar voor zonde en hartstochten die zomaar weer naar boven kunnen komen.

Onze taak is niet alleen om ons rein en onberispelijk te bewaren van deze wereld. Onze taak is om de donkere kant van deze wereld, het rijk van satan, met wijsheid, kracht, creativiteit en veelkleurigheid grote schade toe te brengen. Daarbij kun je angst echt niet gebruiken. Angst is precies wat aangewakkerd wordt door deze filmpjes en linkjes. Wat drijft deze onderzoekers om dit allemaal uit te zoeken en door te geven? Hoe actief zijn deze mensen in de frontlinie van Gods Koninkrijk?  Waar is hun overvloedige liefde en fijngevoeligheid? Alleen vanachter een bureau gaan we de strijd niet winnen.

Een voorbeeld; Waar is onze focus? 
In de strijd tegen valse bankbiljetten worden experts opgeleid om direct te herkennen of iets vals of echt is. Weet je hoe ze opgeleid worden? Ze mogen in hun opleiding nooit enig vals bankbiljet onder ogen komen. Zij moeten het echte bankbiljet zo goed bestuderen met de ogen en de vingers dat zij het kunnen dromen. Op het moment dat er een vals bankbiljet onder hun ogen komt zien en voelen ze meteen dat het niet echt is. Kijk, dat is het ware inzicht en de ware fijngevoeligheid. Wanneer we zo vol zijn van het goede hoeven we niet voortdurend angstig te zijn voor het slechte. Als het komt zal er zoveel kracht in ons zijn ons zijn dat we het direct kunnen onderscheiden en bestrijden met succes! Zegen, zegen, zegen de wereldleiders. Niets is zo krachtig wanneer deze mensen door God geleid gaan worden. Vecht niet tegen vlees en bloed, zegen het liever!

Ik geloof niet dat het steeds slechter gaat worden op de aarde. Dat past wel in het scenario van vele bange christenen die hopen op een uitredding van de gemeente door een opname. Maar het past niet in het scenario van Jezus Christus die ons alle kracht gegeven heeft om te zijn als Hem in deze wereld. Waar is je focus?

Jezus komt om een stralende bruid op te halen. Die bruid is aan het wakker worden. In ieder geval wordt ze flink door elkaar geschud. Velen zullen op dit moment het geheim van de binnenkamer ontdekken als hun grootste schat. De vaders in de gezinnen zullen (weer opnieuw) mogen ontdekken wat het betekent de priester van hun gezin te mogen zijn. Even geen preken, programma’s en pastors die het allemaal voor je doen. Jezus schudt de kerk en bouwt Zijn kerk. We gaan een geweldige tijd tegemoet. Het kan niet anders dan dat al deze tijd die momenteel aan gebed wordt besteed een geweldige slag aan het rijk van satan gaat toebrengen. Licht verslaat de duisternis! Reken maar van yes! (zie Mattheus 25:1-12).

Nederland lag in 1973 voor de laatste keer helemaal stil. Dat was de oliecrisis. God zal nu de olie van zijn Heilige Geest rijkelijk uitstorten in de harten van de gelovigen die de schatkamer van het gebed hebben ontdekt.

Natuurlijk zullen er ook zijn die er achter komen geen olie in hun lamp te hebben momenteel. Laten we bidden voor deze mensen en ze niet bang maken.

Daniël, een prachtig voorbeeld:
De kracht van gebed en een onberispelijk leven (vol van God en goedheid) dat is wat we nodig hebben in deze demonische wereld. Kijk naar Daniel aan het hof van Nebukadnezar. De meest waanzinnige dictator en despoot die ooit geregeerd heeft. Deze Nebukadnezar stond aan het hoofd van een wereldrijk, er was totale controle en keizerverering. Allemaal zaken waar sommige kinderen Gods vandaag zo bang voor zijn. Wat dat betreft staan we er vandaag beter voor. En Daniël…? Zijn wijsheid en invloed waren van groot belang. God gebruikte Daniel door zijn inzicht en zijn vast ritme van 3 keer daags gebed. Een leven zoals Daniel, dat is de bedoeling van Gods zonen en dochters in deze wereld. Je hoeft het niet met de politici eens te zijn, je hoeft niet aan hun werken deel te nemen. Maar de bidders zijn de regeerders van deze wereld. (zie de hoofdstukken 1-6 van het boek Daniël)

Doe je mee?

Vele groetjes en zegen, René