Croatian Country Life

Focus (1)

Een standvastige zin bewaart zich in volkomen vrede! (Jesaja 26:3)

Het is op zijn minst opvallend hoeveel onheilstheorieën en complot voorspellingen er momenteel op ons af komen. En zeker niet minder uit de christelijke hoek. Kan iemand mij uitleggen wat precies de lol er van is dat er nog steeds christenen zijn die  zich handenwrijvend verheugen op het grote oordeel Gods? Waar is onze opdracht om te zegenen zolang het dag is?

Nu er een ramp van wereldformaat zich voltrekt over het rijke Westelijk halfrond is het opvallend hoeveel mensen ineens weten uit welke hoek het kwaad komt en waar het naar toe gaat. 

Ik zou zeggen, leg die theorieën gerust naast je neer. Zelfs al zouden ze waar zijn. Laat je gedachten er geen moment door beheersen. Neem er kennis van als je dat al wilt maar behoudt alleen het goede. 

Alles heeft te maken met “mindmangagement”. De vernieuwing van ons denken is een voortgaand proces dat ons niet meer kennis, informatie en overtuigingen oplevert. Dat is de grote misvatting. Het is de volkomen gerichtheid op Gods koninkrijk, Zijn heerlijkheid en Zijn realiteit. 

Toen Johannes de Doper in de cel zat liet hij aan Jezus vragen in al zijn wanhoop en uitzichtloosheid,  of Jezus werkelijk de messias was of dat we toch iemand anders moesten verwachten. (Lucas 7:18-24).  Op dat moment was er voor Johannes sprake van zware depressie, slapeloosheid en het vooruitzicht dat hij de dood tegemoet ging. In die tijd was er ook sprake van een “wereldregering” en “totale controle” en de “keizerverering”. Wat dat betreft staan we er nu beter voor. Het machtige Romeinse rijk zat tot in de diepste vezel van de maatschappij. Jezus geeft een verre van empathisch en pastoraal antwoord. Het enige waarop hij Johannes attendeert zijn de machtige dingen die op dat moment door Gods hand gebeuren. De blinden worden ziende en de doden worden opgewekt. Dat zou onze enige focus moeten zijn. Ook voor ons vandaag. Andere dingen maken onze gedachten gespleten.  

Een tweede voorbeeld dat mij zo raakt. Dit komt uit Johannes 13: 1-4. Het is het moment dat Jezus weet dat het kruis op Hem wacht en hij de meest vreselijke dood tegemoet gaat. Het is het moment dat Hij afscheid gaat nemen van zijn vrienden. Je zou denken dat er heel wat in zijn hoofd omgaat. Maar waar zijn Zijn gedachten op gericht? 

‘…wetende, dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging’

Jezus was zich volledig bewust van wie Hij was, Zijn autoriteit en dat wat Hem gegeven was. Dat is krachtig! Dus op het moment dat hij verraden gaat worden, de meest erge marteling moet doorstaan en al zijn vrienden Hem gaan verlaten is Zijn focus op dat gericht. 

Je kunt je niet veroorloven als kind van God een andere manier van denken te hebben. Start geen gedachteproces vanuit misère, onmogelijkheid of de volgende complottheorie. Het haalt je uit Gods tegenwoordigheid en ontneemt je de kracht te handelen namens God op deze aarde.  

Daarom is deze tijd interessant. Het onderscheidingsvermogen zit hem niet om precies te weten uit welke hoek het kwaad nu weer komt en waar het mogelijk naar toe zou gaan (let op, het loopt toch wel weer anders hoor). Het onderscheidingsvermogen heeft alles met onszelf te maken. Ben ik in staat om die nieuwe manier van denken in alle omstandigheden toe te passen?
Daar komt het nu op aan.

* Kan ik mij altijd verblijden?
* Is mijn vriendelijkheid overal bekend?
* Ben ik in geen ding bezorgd?
* Leef ik in een voortdurende houding van dankzegging?
* Ervaar ik in mijn gedachten en emoties de voortdurende vrede van God?
* Pas ik toe dat wat Paulus in vers 8 en 9 zegt in dit bijbelgedeelte uit Filippenzen 4.?
*  Neem ik zelf die stap om niet te spreken en te veel na te denken over de complotten en ellende  maar bedenk ik wat goed, rein, beminnelijk welluidend is enz? 

Ik zeg je eerlijk, daar heb ik mijn handen aan vol. Ik verspil mijn tijd niet met alle theorieën over het kwaad. Slim als de slang en argeloos als de duif. Dat is een betere grondhouding. 

Filippenzen 4:4-9

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Voor iedereen…Heel veel zegen. Ik vind het geweldig dat we verbonden zijn door de Heilige Geest. We zegenen de volken. Jezus zegt; Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Die tijd komt er aan. De kerk zal vernieuwen. Maak alle volken tot Zijn discipelen. 

Vele groetjes, René