Croatian Country Life

Gezonde(n) verstand?

Heel vaak zeggen mensen ‘Je moet wel je gezonde verstand gebruiken’. Hoe komt men er eigenlijk bij om het verstand zo gezond en wel te verklaren? Het is namelijk absoluut niet zo.  Het verstand (het centrum van het denken) is een onderdeel van het sterfelijk lichaam, ons niet geestelijke deel. En daarmee onderhevig aan misvattingen en misleidingen.

Onderstaande is het probleem waar de hele mensheid mee tobt: 

‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.’ (Johannes 12:40) 

Bovenstaande tekst verklaart dat de satan ons verstand heeft verblind en verhard. Dat is dus ieder mens overkomen. Een echte bekering is de vernieuwing en de genezing van het denken door een machtig ingrijpen van Jezus Christus. 

Ons verstand is niet gezond! Ons verstand moet volledig hersteld, genezen en diep aangeraakt worden. Hoe jonger, hoe eerder, hoe beter!

Alles in deze wereld is onder de invloed van de leugen. Elk facet van deze wereld is zo enorm aangetast met leugens. Ook als het soms heel mooi lijkt. Maar een klein beetje gist tast alles aan, zegt Jezus. Onze grootste uitdaging ligt hierin om de waarheid te gaan verstaan, de waarheid ons vrij te laten maken (van leugens) en de weg te gaan wandelen van de volle waarheid. 


Het verstand is een prachtige dienaar maar een vreselijke meester.

“Ik denk dus ik besta” is een van de grootste misvattingen van de mensheid.

Het probleem van vele gelovigen is dat ze verstandelijk hebben ingestemd met het geloof van het Christendom. Maar vele hebben nooit of slechts gedeeltelijk gekozen voor de totale vernieuwing van hun denken. Met andere woorden. Hun denken staat nog steeds onder invloed van de leugen van deze wereld.

Een relatie met Jezus is totale overgave. En het betekent dat je je verstand als het ware weer moet laten terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Zodat alle vervuiling, alle spam en virussen van deze wereld, de denkbeelden die ons van Gods gedachten afhouden er af kunnen.

Mijn gedachten zijn hoger dan die van u leert God ons. Verlang je ernaar om de juiste gedachten, de goddelijke gedachten te krijgen over wat werkelijk waar en waarachtig is? Ben je bereid, niet om je verstand op nul te zetten, maar het terug te geven aan de Schepper en Zijn gedachten in je te krijgen zodat het denken pas echt goed kan gaan functioneren? Het is echt niet onmogelijk!

 Vele christenen, laat staan de mensen die niet eens een relatie met Jezus hebben of willen, zijn nooit toegekomen om werkelijk hun vrijheid in Christus te leren kennen. Die vrijheid betekent dat de gedachten die ze kwellen en aanzetten tot oordelen, onreinheid en eigen denkbeelden er gewoon niet meer zijn. Mijn persoonlijke ervaring is dat na de totale overgave er nog wel tegenaanvallen zijn. Maar na verloop van enkele maanden zijn ze nagenoeg nihil en ontstaat steeds meer zuiver onderscheidingsvermogen. Uiteindelijk kan de satan ons nog maar niet of nauwelijks beïnvloeden. We zien direct en scherp als hij ons denken probeert te infiltreren en we kunnen zijn aanval makkelijk weerstaan. Vroeger lukt ons dat niet omdat ons denken niet volledig vervuld was met Jezus Leven in ons. 

Leven met Jezus is telkens weer stappen zetten en nieuwe ontdekkingen doen. Maar vele leven met een niet “overgegeven” verstand. En dat hindert de voortgang van Gods plan in hun leven. De strijd zit echt in de gedachten. En de grootste belemmering vormt hierin de trots. Door te denken dat het bij jou wel meevalt omdat je gedachten zo slecht nog niet zijn. Eigenlijk denk je dat jij niet misleid kan worden en daarin zit juist de misleiding

Als het oog zuiver is zal ook de rest van het lichaam zuiver zijn. Dit is zo een geweldige belofte van Jezus. Als we in staat zijn om echt zuiver te kunnen zien, vrij van wazige gedachten en leugen,  dan zal dat een geweldig effect hebben op de rest van ons lichaam.

Je kunt een geweldig groot denker zijn, geweldige studies hebben gehad of zelfs theoloog zijn maar toch elke openbaring van God missen omdat jij nog steeds op de troon zit. Je kunt keurig leven als Christen en toch geen enkele openbaring van God ontvangen zodat het geloof beperkt blijft tot jouw gedachten over geestelijke zaken maar je nooit Gods gedachten in jouw  verstand ontvangt. Hoe intellectueel het ook lijkt. Je leeft nog steeds het zielse, aardse leven. Gods woord heeft nooit echt diep indruk in je gemaakt en als een tweesnijdend zwaard lichaam en ziel van elkaar gescheiden.

Jij en je gedachten zijn niet zo neutraal. Het voortdurende offensief van de satan en demonische machten zijn gericht op de gedachten van de mens. Als je je niet in de veiligheid van het Koninkrijk van Jezus bevindt, dat wil zeggen een leven totaal overgegeven aan Hem, dan identificeer je je het liefste met je gedachten. Dat is het doel van de duivel. Of deze gedachten nu gedachten van het verleden zijn, vrome en religieuze gedachten over God, onreine gedachten of wanhopige gedachten. Het maakt niet uit ze komen in allerlei soorten en maten. Zolang we maar niet bewust worden dat de satan deze gedachten grotendeels op ons afvuurt heeft hij zijn grootste succes. Zolang satan ons maar van de waarheid, Gods gedachten over ons kan afhouden heeft hij zijn allergrootste succes behaald. Zolang mensen maar niet in die geweldige open ruimte kunnen komen “boven het verstand uit” benut hij zijn verstand, zijn zogenaamde gezonde verstand, niet eens optimaal.

Toen ik in april van dit jaar met mijn zoontje de beroemde grotten van Postojna in Slovenië bezocht gingen we eerst een paar kilometer met een treintje de grot in. Dat was prachtig en mijn zoon was al behoorlijk opgewonden over deze bijzondere treinreis. Ik had het daar gerust bij kunnen laten. Maar we hadden betaald voor veel meer. De grote open ruimte die na de rails begonnen waren het bezoek pas echt waard.

Zo is het ook met ons denken. Sporen van verleden en eigen gedachten zijn diep ingesleten. Dat is bij iedere mens zo. God wil ons bevrijden van het oude denken volgens onze “eigen” manier. Pas dan ontdekken we de grote ruimte boven ons eigen verstand uit.

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. (Filippenzen 4:7) 

Conclusie: We moeten niet het “gezonde” verstand vertrouwen, maar het “gezonden” verstand.