Croatian Country Life

Geen “softe” versie

Jezus volgen is deelnemen aan geestelijke strijd. Het moment dat we Jezus echt gaan volgen en gaan deelnemen aan de strijd haat de satan ons net zo erg als Jezus. 

Christen worden of zijn is gaan staan in het leven van overwinning. En dit betekent dus ook strijd. Want zonder strijd is er geen overwinning.

De overwinnende Jezus leeft in ons, maar wij leven in een gebonden wereld. Elke belofte die Jezus doet, daar gaat strijd aan vooraf willen we deze belofte verwezenlijk zien worden in ons leven. Moeilijke omstandigheden en moeilijke omstanders. Omzeil ze niet, want elke strijd is een promotie om meer te ontvangen in dit leven van God.

Israël had een belofte gekregen dat het beloofde land hun gegeven zou worden. Maar door strijd te voeren en dicht bij God te leven kon het ingenomen worden. Het ging niet vanzelf.

David had de belofte gekregen om koning te worden. Maar er ging een heftige strijd van 15 jaar aan vooraf voordat hij deze belofte vervuld zag gaan.

Jezus had de belofte op zijn leven om de eerste “zoon van God” op aarde te worden. In geloof zouden er nog velen volgen. Pas op zijn 30e,  na intensief gebed en volledige gehoorzaamheid aan de Vader God, ging hij de strijd aan met de satan. Hij won iedere keer.

Geloof is geen hobby of bijzaak. Het is totale overgave, totale toewijding. Er is geen “light” versie. Dan blijf je in je natuurlijke problemen, dan zal de wereld in jou ook geen probleemoplosser zien!

Er zijn vele gelovigen die liever gaan voor de “light” of “soft” versie van christendom. Het moet allemaal fijn zijn en vooral goed voelen. Fijne kerkdiensten, fijne liederen, een goed pastoraal gesprek. Voor alles is een medische of pastorale oplossing. Voor problemen wordt gebeden om verlichting en verzachting.  Maar waar zijn de mensen die strijd willen leveren om Gods kracht, genezing en rechtvaardigheid op aarde te laten zien?

Om echt sterk te staan moeten we er volkomen van doordrongen zijn dat het leven een geestelijke strijd is, die ook alleen maar geestelijk bevochten kan worden. Op geen enkele andere manier komt “christen zijn” uit de verf. Er is geen “soft” en “light” variant. De kerk kan die je wel bieden, en je eigen verstand zal je influisteren dat die geestelijke strijd wel meevalt. Maar dat is precies wat Gods vijand, de satan wil. Dat je het onderschat.

De duivel heeft nog wel een bepaalde macht, maar geen autoriteit. Daar waar christenen echt strijden ontnemen zij de satan zijn macht over hun leven, over hun gezin. Gezamenlijk strijden ontneemt de satan zijn macht over een bepaald gebied.

Een keuze voor Jezus is de strijd aangaan met satan. Wie dicht bij Jezus leeft en volhoudt zal veel overwinningen zien. Een keuze voor Jezus is een oorlogsverklaring aan satan.

Een keuze voor Jezus betekent een vreemdeling worden op deze wereld. Het is kiezen voor het geestelijke en niet voor het natuurlijke. Wie het geestelijke wil verkrijgen moet overwinnen, daarvoor is strijd nodig. Wie zijn persoonlijke strijd heeft overwonnen kan samen met andere gelovigen de strijd voor zijn stad en gebied aangaan. Het heeft geen enkele zin om het vlees te onderdrukken of er zelf tegen te vechten. De Geest van Jezus in ons doet het door totale overgave.

De duivel is een inbreker. Dat leert Jezus in Johannes 10. Hij komst als een dief. Niet door een deur, maar breekt in. De deur voor de waarheid in Jezus Christus moeten we zelf open doen. Voor opdringerige leugens hoeven we niets te doen. Wie niet strijdt, wie geen weerstand aan de leugens in het verstand biedt zal buiten de overwinning komen staan. Overwinnend leven gaat niet zonder de strijd om de waarheid. De waarheid  zijn Gods gedachten in onze gedachten die ons verlossen van een wereldse kijk op geestelijke zaken.

Satans tactiek is fragmenteren. Onze heelheid kapot maken. Gedachten, gevoelens die niet van ons zijn inleggen en influisteren. Maar wij zijn geestelijke wezens in een natuurlijke wereld. En het natuurlijke is inferieur aan het geestelijke; het moet daarin gehoorzamen. Wandel in de Geest! Dat is defragmentatie, alles onder de gehoorzaamheid van Geest brengen.

Satan wil ons laten verlangen met natuurlijke verlangens. Naar geld, lust, veel bezit. Zo fragmenteert hij ons. Maar al deze dingen zijn niet blijvend. Het geld wordt minder waard, het bezit verroest, de lichamelijke schoonheid van de persoon waar je op verliefd wordt verwelkt. Laat dit het geestelijk leven in je ontwaken en laat dat over het natuurlijke heersen.

Vecht niet tegen deze verlangens, vecht niet tegen deze onreinheid. Dat verlies je. De strijd waar ik het over heb is samengroeien met Jezus. Leef in Hem, leef door Hem. Geef je leven aan Hem en je zult merken dat al deze dingen uiteindelijk vanzelf van je afvallen.

Het probleem van een niet strijdende kerk is dat in het vacuum van het gebrek aan Gods kracht de vleselijke gevoelens en gedragingen altijd de overhand gaan nemen.

Wij moeten blijven waken en bidden, want iedereen kan misleid worden. Dit kan ik uit eigen ervaring hier schrijven.