Croatian Country Life

Zegen het land

Toen God de aarde zag staat er geschreven:

Hij zag dat het goed was. 

En hij zegende het. 
(Genesis 1:28)

Psalm 84:
6 Welzalig de mensen wier sterkte in U is,
in wier hart de gebaande wegen zijn.
7 Als zij trekken door een dal van balsemstruiken,
maken zij het tot een oord van bronnen;
ook hult de vroege regen het in zegeningen.
8 Zij gaan voort van kracht tot kracht
en verschijnen voor God in Sion.

Kunnen wij met deze ogen, als zijn ambassadeurs op aarde, ook kijken en handelen? Kunnen we het goede, het potentiële in ieder mens en in elke situatie zien en gaan zegenen? Zien we dat de velden wit zijn om te oogsten. Zien we het goud in de rots?  Of zien en horen we alleen wat de media uitspuwt of ons verstand ons voorkauwt? Is ons denken zo vernieuwd dat we een “kingdom mindset” hebben gekregen voor elke situatie, voor elk mens?

Dat is de gebaande weg waarover het gaat in vers 6 van Psalm 84. Een gebaande weg is een ruim hart, gekneed en gevormd door het gebed. Volledig bewust dat we zonder Jezus in ons niet veel kunnen betekenen voor anderen?

Het geweldige van de gebaande weg in je hart is dat waar we gaan, we leven en verandering brengen. Dit omdat we het DNA van het koninkrijk in ons dragen en er overvloedig van lekken. Dat is pas echt “influencen” niet alleen van achter een bureau je visie op de wereld kenbaar maken. Maar levens van mensen raken en veranderen.

Natuurlijk kennen we de psalm van David..’zelfs al gaar ook door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij.’ Dat is fantastisch. Maar de overtreffende stap van die goddelijke nabijheid is dat we van dat dorre dal waar we in kunnen zitten of doorheen gaan een oord van bronnen gaan maken (vers 7)!!! Ik zou vooral zeggen…’try this at home’

Zegenen is ons tegoed in de hemel gebruiken, ten voordele van de situatie op aarde. Het is handelen en instemmen met de gezegende plannen van God in elke situatie. Alles wat je begint te zegenen komt onder de invloed van het koninkrijk. Met andere woorden Gods gunst komt over de mensen. Ook mensen die Hem nog niet zoeken.

Dat is goed nieuws brengen. Dat is het evangelie van het koninkrijk. We brengen Gods realiteit op aarde. Velen denken dat het evangelie beperkt is tot een boodschap van de redding van zonde. Alhoewel dat goed nieuws kan zijn voor hen die het vatten, is het niet echt goed nieuws in de situatie waar de meeste mensen op aarde zich vaak bevinden. Als je baan op de tocht staat, als er ziekte is of andere problemen. Hoe kunnen we dan Gods realiteit binnen laten dringen in de levens van mensen?

Begin te zegenen. Als je een zoon en dochter bent van de levende God weet je ook welke erfenis je in bezit hebt. Natuurlijk is bidden ook een geweldige manier. Maar ik zie zelf het gebed meer als de intieme omgang met de Vader om die gebaande weg in je hart van geloof te verkrijgen. Als je daarna naar buiten gaat mag je als Zijn ambassadeur weggeven wat God in je hart heeft gelegd.

De doorbraak van Gods koninkrijk over een persoon, een stad of een streek begint met het zegenend gebed. Wat je gaat zegenen, daar ga je ook van houden. Liefde verandert alles! Het betekent niet altijd dat mensen direct to bekering komen. Het is niet altijd direct meer mensen in de kerk of opwekking.  Maar vaak zien we dat de economie aantrekt of bijvoorbeeld zelfdodingen afnemen.Mensen kunnen genezen of komen onder demonische druk en aanval vandaan. Ook dat is de doorbraak van Gods koninkrijk.

Dit is wat mijn vrouw en ik graag doen met de mensen die op ons pad komen. We spreken voorspoed, zegen over ze uit. En zo brengen we de invloed van het Koninkrijk van God over ze.

We passen het ook toe op steden, plaatsen en gebieden. Maar vooral op de regering van het land.
Wat als ik het niet eens ben met de regering, wat als ik die persoon niet mag? Mijn ervaring is dat zegenen verandert. De liefde in ons hart groeit en we moeten zeker niet verbaasd zijn als mensen in de regering na verloop van tijd veranderen (of  soms vertrekken).

Sommigen vragen zich af of dit wel kan. Sommigen zijn helaas zo religieus voorgebakken dat ze misschien denken dat iemand eerst zijn of haar leven aan Jezus moet geven of naar een kerk moet gaan, of zijn of haar gedrag moet veranderen. Dit, omdat er anders geen draagvlak is. Is dat zo? Is dat hoe Jezus met mensen omging? Zou het zo kunnen zijn dat mensen misschien eerst een levende ervaring door het zegenend gebed mee mogen maken en dat wellicht hun hart geopend wordt voor de boodschap van vergeving en heiliging? Zo ging het vaak in het leven van Jezus. Ik pas het graag toe. Mensen staan erg open voor een zegen.  Probeer het, vooral als we  misschien niet zo goed weten hoe je die boodschap moet uitleggen.

In mijn volgende blog ik graag wat getuigenissen uit de praktijk van mijn prachtige tijd in Terneuzen doorgeven. Maar eentje wil ik hier alvast delen.

ZEGEN HET LAND: Getuigenis van een geslaagde aardappeloogst: 
Het was denk ik in het najaar van 2009 dat we op zaterdagochtend een mannenontbijt hadden in het Leger des Heils waar ik toen werkte. Ik werd die ochtend wakker met een sterke bewogenheid van de Heilige Geest in mij. Ik ging naar de groep mannen om gezellig met elkaar te ontbijten, voor elkaar te bidden en getuigenissen te delen. Een mooie activiteit waar meestal zo’n 25 mannen naar toekwamen. Het was ook een mooie gelegenheid voor mannen die liever niet naar een samenkomst kwamen maar dit wat luchtiger en laagdrempeliger vonden.

We maakten even een rondje tijdens het eten hoe het ging met iedereen. Wilbert Dieleman zag er vermoeid en bezorgd uit. Hij vertelde dat hij zijn aardappelen niet kon oogsten omdat het land veel te nat was. Nog een paar dagen en alles zou verrotten en duizenden euro’s zou hij verliezen. Ik raakte zo bewogen van binnen dat ik tegen de mannen zei; ‘We stoppen het ontbijt en wie er mee wil gaan naar het land van Wilbert die gaat maar mee’. Alle mannen gingen mee. Je moet weten dat niet iedereen een wedergeboren Christen was en zeker niet iedereen geestvervuld was.

Nadat we bij het land buiten Terneuzen waren aangekomen kwam één van de mannen met de opmerking dat zijn achterbak vol met spullen lag van een familielid. Het waren spullen die bij heksenrituelen waren gebruikt. Nou dat kon ik op dat moment niet erbij hebben dacht ik. Maar we gooiden alle spullen op een hoop en hebben ze verbrand (wat eigenlijk niet mag in het openbaar). Daarna zijn we het land gaan zegenen van Wilbert. Ieder op zijn eigen manier. Er was niets te voelen of te merken op dat moment. Maar wat een prachtig gezicht, al die mannen, waarvan sommigen met uitgestrekte handen. Anderen deden wat nonchalant en staken een sigaret op.

Het meest geweldige was het telefoontje van Wilbert een paar dagen later. Zijn land was droog geworden. De regen was blijven vallen, maar niet op zijn land, wel daar om heen. Geen van zijn collegae boeren had de oogst binnen kunnen halen (dat had ook fantastisch geweest natuurlijk). Het land van Wilbert was gezegend en de oogst was gered. En Wilbert zelf had met eigen ogen kunnen zien dat God bewogen is met onze noden.

Vele groetjes en heel veel ZEGEN!

René