Croatian Country Life

De wond

Iedereen heeft een wond. Iedereen loopt verdwaasd, verweesd, ontheemd en verwond op deze planeet rond. Tot het moment dat dwars door de wond heen iets totaal nieuws, iets totaal anders zich ontwikkelt. Levend water gaat uit je binnenste stromen. Je hangt niet meer aan het infuus van deze wereld. Je bent niet meer in een pijnlichaam gevangen. Je hebt heling ontvangen en je bent heling aan het uitdelen.

Iedereen heeft een wond. Net doen of er niets aan de hand is heeft geen zin. Religie is een uitstekend masker om in Gods naam dan wel traditioneel of charismatisch net te doen of alles in orde is. Zoals ik in een van mijn vorige blogs al schreef is een podium bedoeld voor echtheid en openhartigheid en niet voor toneel. De voorgangers en dominees die niet reëel zijn over hun wond in hun leven kunnen uiteindelijk niet eens getuigen over wie Jezus werkelijk is. Want Jezus leer je kennen in en door je wond. Zijn leven komt binnen in je wond. Hij nodigt immers de mensen uit die vermoeid en belast zijn om tot Hem te komen. Dat zijn verwonde mensen.

Jezus is Heiland, een heler, Geneesheer. Iedereen krijgt in meer of mindere mate te maken met de klappen van het leven. Daarom is kerk zijn met elkaar zo mooi, of het kan zo mooi zijn als we tenminste echt en open durven zijn over de wond. Want in de wond komt Jezus en maakt dat wij echt en puur worden. Mensen die net doen of er in hun leven niets mis is of mis was, houd ze maar op een afstand. Zij houden het charismatische of traditionele spel nog heel lang vol. Iedereen is beschadigd door het leven, daarom hebben we Jezus zo hard nodig.

Het leven met Jezus is geen make-over, maar een take-over.

Sommige wonden hebben veel tijd nodig om te helen. Maar in die zwakheid bewijst Hij zijn kracht. Dat is mijn persoonlijke ervaring.

Dank voor het lezen, groetjes, René

En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zijdie gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zijdie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. (Mattheus 9:12)