Croatian Country Life

De waarheid vindt je niet, hij vindt jou

 

‘…en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.’ (Johannes 8:32) 

‘…doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.’ (Johannes 16:13) 

Vele mensen claimen de waarheid te hebben. Een beetje cynisch schreef ik in eerder stukje dat als je wilt je tegenwoordig in een paar uurtjes een eigen waarheid wel bij elkaar kunt “you tuben”. We leven in een informatie tijdperk waarin we overdonderd worden met zeer overtuigende beelden en woorden. In onze Griekse erfenis mag een waarheid alleen via het verstand en het debat gevonden worden. Is dat zo???

Pas op voor de “waarheidsclaimers”: 
De waarheid is geen lering, geen boek, geen doctrine, geen guru of prediker, geen traditie en ook geen overtuiging. We zullen haar op aarde ook nooit vinden. Probeer op aarde maar eens de volmaakte plaats van rust, vrede en schoonheid te vinden. Het paradijs op aarde bestaat niet. Maar je zult merken als je intens met Jezus leeft dat het geluk jou vindt.
Zo is het ook met de waarheid. Je kunt zoveel boeken lezen of you tube filmpjes bekijken. Het is allemaal (soms) waardevolle kennis en informatie. Maar het is niet de waarheid.

Waar komt toch de behoefte van sommigen predikers vandaan om ons te overladen met hun overtuigingen en gedachten? Hun enige taak zou toch moeten zijn om mensen zelf te leren leven in de tegenwoordigheid van God. Sterker nog pas op voor predikers die zeggen dat zij de waarheid verkondigen. Ze houden je af van je eigen prachtige proces om samen met Jezus vol van Zijn waarheid te worden. Sterker nog… ze houden je af van Jezus zelf. Ik zou zeggen houd gerust wat meer afstand dan anderhalve meter van menselijke “waarheidsclaimers.” De claim die sommigen kerken of religies op de waarheid leggen is de grootste leugen waar ze zelf in gevangen zitten. Het christendom is ook niet de waarheid. Dit klinkt misschien pijnlijk. Maar lees even verder…

De waarheid vindt ons: 
Wanneer vinden we dan de waarheid? Geef de pogingen op dat je het vind hier op aarde…Het vindt jou. God is de beloner van de mensen die Hem oprecht zoeken. De waarheid is een persoon. Jezus heeft zelf gezegd dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Het is een zeer intieme en intense relatie met Jezus Christus die ervoor zorgt dat de Waarheid ons gaat vinden. Hij zal ons alles wat we nodig hebben openbaren in de stille omgang met Hem. De waarheid is geen religie, geen leer, geen doctrine…Het is een Persoon; Jezus! Dat maakt ons onwankelbaar en diep afhankelijk. We worden niet meer heen en weer geslingerd door allerlei gebeurtenissen en omstandigheden. We lopen niet zo makkelijk meer achter mensen aan die met prachtige filmpjes en indrukwekkende speeches verkondigen dat zij de waarheid weten.

Word je ook door elkaar geschud? 
Alles zal geschud worden. Als ik een ding gemerkt heb de afgelopen maanden is dat veel gelovigen heftig door elkaar zijn geschud. Wereldwijd konden miljoenen christenen niet meer naar hun samenkomsten toe die zo gewoon waren. Corona was een virus met een vervelende bijwerking. Het verdeelde veel mensen. Voor sommigen een teken van de eindtijd, van anderen een straf van God. Voor weer een ander een middel van de nieuwe wereldorde om ons allemaal te controleren. Worden we er angstig van? Als we Jezus kennen in de diepe, stille omgang van onze binnenkamer hoeven we niet heen en weer geslingerd te worden. Wat mensen ook zeggen of beweren. Hoeveel christelijke doctrines en overtuigingen ook tot ons komen… We zijn één met Jezus. Hij leeft in ons en veranderd ons diep van binnen. Hij maakt ons vrij van onszelf. Dat is de waarheid.

De waarheid maakt vrij als je hart je niet meer veroordeelt: 

Het meest worden we overigens door elkaar geschud door wat in ons eigen hoofd en hart nog naar boven komt drijven. Door angsten, herinneringen, vooroordelen. Daar ligt altijd nog de grootse klus to verandering.
Tot slot kreeg ik dit vers in toen ik aan het schrijven was. Het is niet voor niets. Want het mooiste bewijs dat de waarheid ons gevonden heeft is het moment wanneer we de verlossing ook echt gaat ervaren. Het moment dat je eigen hart je niet meer aan het veroordelen is en je zelf ook volop anderen kunt liefhebben zonder te oordelen. Het is het moment dat Jezus zo zijn woning, zijn kerk, in ons heeft gebouwd dat we leven in in volle vrijmoedigheid en steeds meer van onze gebeden verhoord gaan zien. Dat is de waarheid die werkt en die je merkt. Lees het maar in het onderstaande gedeelte:

De verzekerdheid…(1 Johannes 3:18-22)
18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
19 Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen,
20 dat, indien ons hart (ons) veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. 
21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God,
22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Vanuit Kroatië een hele hartelijke zegengroet! Graag tot ziens.

Vele groeten, René