Croatian Country Life

Breek met negativiteit

Korte update: 
De aardbevingen houden nog steeds aan. De afgelopen nachten was de aarde weer flink aan het schudden. In ons gebied is de schade gelukkig minimaal. In Glina en Petrinja is de situatie heel anders. Meer dan 30.000 huizen, kerken en bedrijven zijn zwaar beschadigd. Het vee gaat dood buiten in de vreselijke vrieskoude van de afgelopen weken. Dit ook nog eens in het armste gebied van Kroatië waar de oorlog zijn diepe sporen heeft achtergelaten. Naast de nooit heropgebouwde huizen van 25 jaar terug staan nu de treurige skeletten van de ingestorte huizen van eind december. God ontferm u over deze streek!
Al drie jaar komen we regelmatig bijeen in de buurt van Glina bij een echtpaar dat hun huis heeft opengesteld als een huis van gebed. Ook hun huis liep schade op. Maar direct de dag na de zware aardbeving zijn we opnieuw gaan bidden en zegenen. Gods glorie zal gezien worden over Kroatië. Hoe zwaar en ontmoedigend de situatie om ons heen momenteel ook is. 
Ik blijf de ouderen in deze streek bezoeken en daar waar het kan in hun noden voorzien. 

Werk in uitvoering
Toen wij in 2018 naar ons nieuwe huis verhuisden in het dorpje Pribanjci wilden we graag een aantal dromen in vervulling laten gaan. Het moest vooral een plaats van gebed en gastvrijheid worden. Mensen vanuit de hele wereld willen we graag ontvangen om de schoonheid van Kroatië te laten zien en Gods tegenwoordigheid op ons terrein te mogen ervaren. Want Gods tegenwoordigheid geneest!

We zijn aan de slag gegaan. Ons gastenhuis en huis van gebed staat in de steigers en momenteel wordt er druk gewerkt aan het klaarmaken van de gebedsruimte en twee mooie appartementen. Ook komt er verder op het terrein nog een eenvoudig trekkershutje met een bed en een tafel.  Of het voor de zomer klaar is weet ik nog niet. Het is überhaupt nog onzeker hoe dit jaar gaat verlopen in vele opzichten. Gelukkig is de gezondheid van Helga weer aan de beterende hand. In een latere blog ga ik nog meer schrijven over onze passie voor huizen van gebed. 

De kunstenaar en zijn kunstwerken: 
Wat we al wel gerealiseerd hebben is de foto galerij. Foto’s maken doe ik ontzettend graag. In de hele vroege ochtend, voordat mijn werkdag begint, ben ik vaak al voor dag en dauw op pad om Gods grootheid vast te leggen. Het juiste licht op de juiste plek is een enorme uitdaging waar ik intens van geniet. Door de jaren heen heb ik al heel wat mooie beelden verzameld en het moment was daar dat ik ze in een ruimte bij ons huis permanent wilde tentoonstellen. Ik liet er zo’n 40 afdrukken en het is een prachtige ruimte geworden. 
Regelmatig komen er mensen langs om even een kijkje te nemen. Ik geef altijd graag een rondleiding en vertel bij bijna iedere foto hoe uniek het moment was waarop de foto werd genomen en wat je eigenlijk ziet in de foto. Ik kijk altijd naar de reacties. Soms is het teleurstellend om te zien hoe mensen reageren. Sommigen zeggen vlakaf dat alles niet echt is en met photoshop is bewerkt. Zagen ze niet de moeite van mijn vroege uren en steeds weer terugkomen? Anderen rennen er doorheen en zijn na twee minuten al uitgekeken. Weer een ander pakte eens zijn telefoon en had geen aandacht meer voor mijn foto’s maar ging vol trots de foto’s die hij zelf maakte op zijn gsm laten zien. Met kunstenaars moet je wel een beetje voorzichtig zijn. Want zijn kunstwerken zijn immers zijn kinderen. Zijn meest kostbare werken. De reactie op zijn werk raakt hem zelf ook. 
Ik moest denken aan de Grote Kunstenaar. God zelf. Als kroon op de schepping maakte hij de mens. Ieder mens is een afdruk, een maaksel van de Grote Kunstenaar zelf. Daar wals je niet even snel over heen. Die behandel je niet met negativiteit. Maar je wilt Gods hand er zelf in zien. Hoe ga je met een ander mens om, wat zeg je over een ander mens. Zegen, en vervloek niet!   

Liever een optimist die af en toe eens ongelijk heeft….
Toen ik in 1996 werd uitgezonden door het Leger des Heils naar Terneuzen deed ik bij mijn intrede aldaar de uitspraak: ‘Ik ben liever een optimist die af en toe eens ongelijk heeft dan een pessimist die altijd maar gelijk heeft.’ Zo sta ik nog steeds in het leven. Ik had geloof in deze hele kleine, bijna afgeschreven gemeente. Ik mocht het een jaar de kans geven kreeg ik te horen van hogerhand. Bij mijn eerste samenkomst was er direct een bommelding en een bepaald persoon die al jarenlang lid was van deze gemeente liet mij in niet onduidelijke bewoordingen publiekelijk weten dat ze niet zaten te wachten op groei en vernieuwing. Ik heb mij er niets van aangetrokken en ik sprak de belofte uit dat we binnen een jaar de zaal uit zouden groeien en God vele nieuwe mensen zou brengen. Dat is ook gebeurd, en de negatieve persoon is niet veranderd. Ze kon niet blij zijn met de oogst die God gaf. 

Negativiteit is ongeloof in de meest vernietigende vorm
Negativiteit is ongeloof in de meest duidelijke en vernietigende vorm. Het is de oude mens van een gelovige die spreekt om zijn ongeloof en weerzin te versterken met woorden. Vaak proberen ze de oorzaak van hun tegenzin en mislukkingen af te wentelen op anderen en omstandigheden. 
Als je niet oppast kan negativiteit met ongeloof direct in zijn achterhoede makkelijk bij je naar binnensluipen. Als je zelf niet dagelijks de keus maakt om je opnieuw te verheugen in de dag die God heeft gemaakt komt het soms zomaar naar binnen. Als je niet zelf een keus maakt om bewust voor vriendelijkheid en positiviteit te kiezen in plaats van oordeel en cynisme verlies je gauw die innerlijke vrede.  

Een tijd lang heb ik ook hier in Kroatië met iemand opgetrokken waarbij het glas altijd half leeg was. Ik dacht oprecht dat ik het wel zou redden. Veel voor die persoon bidden, positieve getuigenissen delen van wat God doet, goede boeken uitlenen en oplossingen aandragen. Maar niets hielp. De persoon bleef alles door een grote zware bril zien. Ik merkte na verloop van tijd dat ook mijn vreugde begon te verdwijnen. Ik kon die persoon niet veranderen. Een persoon moet eerst “tot zichzelf” komen. Concluderen dat het gebruik van zijn of haar tong en gedachten, en het afschuiven van schuld op omstandigheden en omstanders de oorzaken zijn van het uitblijven van Gods kracht. Een negatief persoon heeft vooral een negatief beeld over zichzelf en uit dat door negatief over anderen te doen. Op een gegeven moment moet je dan maar loslaten. 

Nu geloof ik ook dat er personen zijn die zeer gevoelig zijn en door de sporen in hun leven niet altijd positief kunnen zijn. Maar dat is iets anders dan doelbewust en automatisch alles door een zwarte bril willen zien. 
De negatieve gebeurtenissen in ons leven zijn nooit de norm waar ons hoofd en onze tong zich aan moeten blijven vastklampen. Door geloof gaan we zegenen en we ontvangen meer geloof als we gaan zegenen. Tegen beter “weten” in. Het verstand bepaalt namelijk niet de loop van onze gebeurtenissen. 

Wanneer Jezus de slaapkamer van het dochtertje van Jairus betreed zijn de huilers al ingehuurd om te wenen bij het dode meisje. Als Jezus zegt dat ze slaapt vallen ze direct uit hun betaalde rol en beginnen te lachen. Vol van ongeloof en cynisme. Weg met deze negatieve mensen zegt Jezus. Dus weg met deze omstanders en omstandigheden die vol van ongeloof zijn. Hij stuurt ze de kamer uit en een paar van zijn beste vrienden komen in de plaats. We weten hoe dit verhaal afloopt. (Mattheus 9:23) 

Ga zegenen…
Ik kies ervoor in 2021 niet te vervloeken maar te zegenen. Toen Jezus de kinderen ging zegenen die de discipelen in eerste instantie wilden wegsturen sprak Hij woorden van toekomst en leven over ze uit. Ik wil in ieder mens proberen het goud in de rots aan te boren, hoe diep het ook zit, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. 

Het is een prachtige opdracht om te zegenen. Het is goed om te bidden. Maar zegenen verlost ons en anderen van de kracht van negativiteit.  
Nog nooit in mijn leven heb ik zoveel verdeeldheid zien ontstaan als het afgelopen jaar. Net zo erg als het covid virus zelf zou ik bijna zeggen. Hier helpt geen vaccin tegen. Wat wel helpt is een positieve instelling vol van geloof in anderen. Spreek dat uit. Dat is waar ik voor kies in 2021. Het is niet moeilijk om met vriendelijke en opbouwende woorden te reageren. Probeer het elke dag opnieuw. En je zult zien dat je zelf ook nog meer gaat veranderen. 

Wie zegent leeft niet maar uit angst. 
Wie zegent  ontvangt steeds meer liefde en bewogenheid. 
Wie zegent activeert het geloof dat anders verflauwt. 
Wie zegent kijkt reikhalzend uit naar wat God mogelijk gaat maken. 
Wie zegent doorbreekt de negatieve spiraal waarin veel mensen zich bevinden.
Wie zegent bant de ergernis uit zijn leven t.o.v. mensen en situaties. Wie zegent brengt hemelse realiteit naar ogenschijnlijke aardse onmogelijkheid.
Wie zegent….vervloekt niet.

In mijn volgende blog hoop ik te schrijven over een aantal concrete voorbeelden van hoe God mij hielp het goud in de rots in anderen naar boven te halen. Het is een prachtig getuigenis van mensen die geen hoop en droom meer hadden. Maar door te zegenen en actief in hun leven betrokken te zijn kwam er een machtige verandering. Ik heb daar toch zoveel plezier in. 

Romeinen 12: 9-21
9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. 
10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, 
11 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. 
12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, 
13 bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. 
14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 
15Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. 
16 Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. 
17Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. 
18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 
19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 
20 Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. 
21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.